กลับหน้าแรก  :  ติดต่อเรา  :  ใบประกาศเกียรตินิยม  :  โชว์พระ  :  ผู้ดูแล  :  รูปทางร้าน
  01184 @ 02-09-2009
 • ขอถามโกหยู้เกี่ยวกับพ่อท่านแดง วัดโทตรี หน่อยครับ

  ไม่ทราบว่าโกมีประวัติเกี่ยวท่านไหมครับ รวมทั้งรูปถ่ายของท่านด้วย ถ้าโกมีช่วยเอามาลงให้ชมได้ไหมครับ อยากทราบเพราะเป็นพระบ้านแม่ผมครับ (แต่ตัวเองเกิดและโตที่จ.ยะลาครับเลยไม่ทราบอะไรมากนัก)
  ขอบคุณโกมากเลยครับ

  ถามโดย คุณ ธีรชัย ตอบคำถาม ลบคำถาม

  พ่อท่านแดง มีนามเดิมว่าไข่แดง นามสกุล วงพันธ์
  เกิดวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2442 ณ.บ้านโคกหว้า หมู่ 2 ต.ไทรบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช
  อุปสมบทเมื่อ วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2463 ณ. วัดท่าสูง มีพระครูวิสุทธิ์จารี วัดจันพอ เป็นพระอุปัชฌาย์
  พระครูสุวรรณสารธารี (พ่อท่านทอง) วัดอาสน์ เป็นพระอนุสาวนาจารย์
  ได้รับฉายาว่า จนฺทสโร
  มรณภาพ วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2510 รวมสิริอายูได้ 68 ปี พรรษา 47 ครับ ส่วนรูปถ่ายของท่านยังหาไม่ได้ครับ

  ตอบโดย

 
  ไม่สงวนลิขสิทธิ์ แก้ไขปรับปรุงจาก SMEweb เวอร์ชั่น: 1.3b
ศูนย์พระเครื่องอิติสุคะโต อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช โทร 08-9868-2945