กลับหน้าแรก  :  ติดต่อเรา  :  ใบประกาศเกียรตินิยม  :  โชว์พระ  :  ผู้ดูแล  :  รูปทางร้าน


วัตถุมงคล
เหรียญพระครูกาแก้ว วัดหน้าพระธาตุ
พระครูกาแก้ว พิมพ์พระพุทธ
เนื้อผงผสมชันโรม สร้างปี พ.ศ 2485
ในวาระที่เกิดสงครามญี่ปุ่นขึ้นท่าแพ
เกจิอาจารย์ที่ร่วมปลุกเสกมี
พ่อท่านพุ่ม วัดจันพอ พ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน
พระครูสุนทร วัดดินดอน พระครูกาแก้ว พระครูกาเดิม ฯลฯ
ราคาโทรถาม

เหรียญพระครูกาแก้ว
วัดหน้าพระธาตุ รุ่นสอง
สร้างปี พ.ศ 2485

ราคาโทรถาม
08-04-2017 Views: 12826


วัตถุมงคล

    08-04-2017
  • เหรียญพระครูกาแก้ว วัดหน้าพระธาตุ


 
  ไม่สงวนลิขสิทธิ์ แก้ไขปรับปรุงจาก SMEweb เวอร์ชั่น: 1.3b
ศูนย์พระเครื่องอิติสุคะโต อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช โทร 08-9868-2945