กลับหน้าแรก  :  ติดต่อเรา  :  ใบประกาศเกียรตินิยม  :  โชว์พระ  :  ผู้ดูแล  :  รูปทางร้าน


วัตถุมงคล
เหรียญต้นไทร รุ่นแรก
เหรียญต้นไทร รุ่นแรก
เนื้อ สามกษัตริย์

ราคาโทรถามเหรียญต้นไทร รุ่นแรก
เนื้อ ทองแดง

ราคาโทรถาม

ภาพต้นไทร สมัยก่อนเมื่อเริ่มทำลุ่มน้ำปากพนัง
ในโครงการพระราชดำริ มีประวัติเล็กน้อย เล่ากันว่า
รถแมคโค ตามปกติจะขุด ลอก คลอง
ต้องขุดเป็นแนวตรง แต่พอครั้นมาถึงต้นไทรต้นนี้
รถแมคโค ต้องเสียทุกครั้ง และไม่สามารถขุดได้
หลายครั้งด้วยกัน จนต้องนำเรื่องกราบทูล
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และได้ทรงรับสั่ง
ให้ขุดอ้อมต้นไทร และ ได้กลาย
เป็นที่ท่องเที่ยว จนถึงทุกวันนี้


<--ภาพปัจจุบัน
และต้นไทร ต้นนี้จะแปลกมาก เพราะ
ต้นไทรปกติจะมีลำต้นใหญ่
แต่ต้นไทร ต้นนี้จะไม่มีลำต้นใหญ่
แต่จะมีรากต้นไทร เล็ก ๆ หรือลำต้นเล็ก
มากมายมารวมกัน ดังในรูป จึงเป็นที่
น่าประหลาดใจ ของผู้คนที่พบเห็น
มีกล่องรับบริจาคป้ายด้านหน้าต้นไทร


คาถาบูชา
พ่อปู่เทพ - แม่ย่าไทรทอง


ผู้คนมาสักการะ ไม่ขาดสาย
05-04-2017 Views: 12439


วัตถุมงคล

    05-04-2017
  • เหรียญต้นไทร รุ่นแรก


 
  ไม่สงวนลิขสิทธิ์ แก้ไขปรับปรุงจาก SMEweb เวอร์ชั่น: 1.3b
ศูนย์พระเครื่องอิติสุคะโต อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช โทร 08-9868-2945