กลับหน้าแรก  :  ติดต่อเรา  :  ใบประกาศเกียรตินิยม  :  โชว์พระ  :  ผู้ดูแล  :  รูปทางร้าน

วัตถุมงคล
พระผงพรายสมุทร อะชิโต (())
พระผงพรายสมุทร
อะชิโต หลวงพ่อเจิม
วัดศรีสมบูรณ์ (หอยราก)ขนาดตัวอย่างของพระ

เหรียญพ่อท่านเจิม อะชิโต วัดหอยราก
รุ่นแรก เป็นเหรียญหายากของ อ.ปากพนัง

ราคาโทรถาม
รูปที่ 1
พระปรกโพธิ์ผงพรายสมุทร
พิมพ์ใหญ่ พ่อท่านเจิม อะชิโต

ราคาโทรถามรูปที่ 2
พระปรกโพธิ์ผงพรายสมุทร
พิมพ์ใหญ่ พ่อท่านเจิม อะชิโต

ราคาโทรถามรูปที่ 1
พระปรกโพธิ์ผงพรายสมุทร
พิมพ์เล็ก พ่อท่านเจิม อะชิโต

ราคาโทรถามรูปที่ 2
พระปรกโพธิ์ผงพรายสมุทร
พิมพ์เล็ก พ่อท่านเจิม อะชิโต

ราคาโทรถาม

พระผงพรายสมุทรอะชิโต
พ่อท่านเจิม วัดหอยราก
สภาพเดิม ๆ ขายเป็นชุด

บูชาแล้วครับรูปที่ 1
พระปรกโพธิ์ผงพรายสมุทร
พิมพ์ใหญ่ พ่อท่านเจิม อะชิโต

ราคาโทรถามรูปที่ 2
พระปรกโพธิ์ผงพรายสมุทร
พิมพ์กลาง พ่อท่านเจิม อะชิโต

ราคาโทรถาม
รูปที่ 3
พระปิดตาผงพรายสมุทร
พิมพ์ใหญ่ พ่อท่านเจิม อะชิโต

บูชาแล้วครับ


พระผงพรายสมุทรอะชิโต
พ่อท่านเจิม วัดหอยราก
สภาพเดิม ๆ ขายเป็นชุด

บูชาแล้วครับ
25-09-2014 Views: 28851


วัตถุมงคล

    25-09-2014
  • พระผงพรายสมุทร อะชิโต (())


 
  ไม่สงวนลิขสิทธิ์ แก้ไขปรับปรุงจาก SMEweb เวอร์ชั่น: 1.3b
ศูนย์พระเครื่องอิติสุคะโต อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช โทร 08-9868-2945